O Geštalt psihoterapiji

Geštalt psihoterapija je humanistično eksistencialistično usmerjena psihoterapija.

Posameznika vidi kot celostnega, v svojem temelju zdravega ter sposobnega prevzemanja odgovornosti zase. Vidi ga neločljivo vpetega v svoje okolje in kulturo, kjer zadovoljuje svoje potrebe in se kreativno prilagaja na okoliščine in spremembe.

V Geštalt psihoterapiji se osredotočamo predvsem na raziskovanje neposrednega doživljanja tukaj in zdaj, kar nam pomaga povečati zavedanje naših vzorcev delovanja, mišljenja in čustvovanja, tako s samim seboj kot v odnosih z drugimi. To zavedanje pa ni le kognitivno, ampak celostno, tako telesno, umsko in čustveno, in nam zato da moč, da naredimo spremembe, ki jih potrebujemo.

Ljudje smo v osnovi odnosna bitja in večina naših težav in ran izhaja ravno iz odnosov, zato je tudi odnos s terapevtom ključen v procesu psihoterapije. Znotraj terapevtskega odnosa ima klient možnost soočati se s svojimi nezaključenimi procesi iz preteklosti, s katerimi vpliva na doživljanje v sedanjosti ter tudi možnost raziskovati in odkrivati nove načine vstopanja v  odnose. Geštalt terapevt nudi klientu možnost polnega odnosa, ki ni nujno samo prijeten, je pa zmeraj usmerjen v rast in pristno srečanje.

Terapevt klienta vidi kot edinstveno enakovredno osebo, ne pa simptom, ki ga je treba razrešiti. Simptomi so videni kot znak kreativnosti klienta, ki se v težavnem okolju poizkuša najbolje znajti. Skupaj s terapevtom pa lahko klient gradi svojo notranjo in zunanjo podporo ter raziskuje nove kreativne prilagoditve, ki so lahko bolj učinkovite od obstoječih. Geštalt terapevt klientu ne ponuja vnaprej izdelanih rešitev, niti ne interpretacij in razlag, mu pa pomaga najti lastne rešitve, ki so najbolj primerne za dano situacijo.

Rezultat terapije je večja spontanost, svoboda izbire, živost in ustvarjalnost, najdenje podpore za rast in razvoj. Klient pride bolj v stik s samim seboj, s svojimi potrebami in željami ter razvije sposobnost in energijo, da jim sledi in jih uspešno zadovoljuje. Sebe začne doživljati v novi luči, z več zavedanja in sposobnostmi.